חוות דעת דין זר אנגלי

נוסד בישראל בשנת 1975

צור קשר

שלח דוא"ל

חוות דעת דין זר אנגלי על ידי עורך דין מוסמך באנגליה ובישראל

חוות דעת מומחה דין זה תהווה ראיה מספקת לדין הזר. הפרקטיקה המקובלת לעניין המצאת חוות דעת דין זר אנגלי לבתי המשפט באנגליה היא שחוות הדעת תיערך על ידי עורך דין אנגלי מוסמך ופעיל. עורך דין אלי רוזנברג הינו עורך דין אנגלי (סוליסיטור) פעיל ועורך דין ישראל.

חוות דעת דין זר אנגלי תיערך בשפה העברית תוך מתן פרשנות למונחים משפטיים אנגליים בשפה העברית תוך הקשה למונחים מקבילים בדין הישראלי.

מטרת חוות הדעת בנוגע לחוק זר היא לספק לבית המשפט מידע אמין ומדויק על חוקי ארץ זרה כאשר בית המשפט צריך להכריע בעניין המעלה שאלות של חוק זר. ההצהרה תהיה חיונית במקרים שבהם יש צורך להוכיח בפני בית המשפט את חוקי הארץ הזרה.

סיטואציה נפוצה בה אנו מתבקשים לתת חוות דעת כתובה בהתאם לדין האנגלי הוא במקרה בו אדם נפטר באנגליה והותיר צוואה אנגלית. במקרה והאדם הותיר נכסים בישראל, יורשי המנוח יידרשו להמציא חוות דעת דין אנגלי לרשם לענייני ירושה על מנת לקבל צו קיום צוואה מתאים למימוש נכסי המנוח בישראל.

חוות דעת משפטית דין אנגלי

משרדנו מספק חוות דעת מומחה בדין האנגלי בנושאים שונים. אנו מספקים חוות דעת למטרות Pre Rulling, ייעוץ כללי, חוות דעת מומחה וחוות דעת משפטית.

אנא צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני לא מחייב.

אלי רוזנברג

עורך דין אנגלי, עורך דין ישראלי ונוטריון ישראלי

מתי נזדקק לחוות דעת דין זר אנגלי?

הצהרה בנוגע לחוק זר עשויה להידרש במגוון מצבים משפטיים שבהם בית משפט או רשות משפטית אחרת צריכים להבין את חוקי ארץ זרה. הצהרה בנוגע לחוק הישראלי בדרך כלל נדרשת כאשר חוקי ארץ זרה רלוונטיים להליך משפטי ובית המשפט צריך מידע אמין ומדויק על אותם חוקים על מנת לקבל החלטה הוגנת וצודקת.

השאר פנייה

  כל ההתכתבות דרך האתר חסויה על פי דין.

  חוות דעת דין אנגלי בתמיכה לבקשת צו קיום צוואה או צו קיום ירושה

  שכיח שבית משפט או פקיד ירושה ידרשו הצהרה בנוגע לחוק הישראלי כאשר אדם שמקום מושבו היה בישראל נפטר או הותיר צוואה ישראלית. במקרים אחרים צו ירושה או צו עיזבון עשויים להינתן על ידי הרשם לענייני ירושה בישראל או בית משפט ישראלי והצו צריך להיות מוכח בשיפוט זר על ידי הצהרה בנוגע לחוק הישראלי הערוכה על ידי מומחה לחוק הירושה הישראלי. לפעמים חוות הדעת של המומחה תידרש כדי לתמוך בניהול עיזבון של נפטר מחוץ לישראל.

  ההצהרה בדרך כלל כוללת מידע כגון:

  – שם מלא של הנפטר, תאריך לידה ותאריך פטירה
  – שם וכתובת של המבקש
  – צוואת הנפטר (אם קיימת)
  – רשימה של נכסי הנפטר, כולל חשבונות בנק, נדל"ן ורכוש אישי
  – פירוט חובות והתחייבויות הנפטר
  – שמות וכתובות המוטבים או יורשי העיזבון

  באופן כללי, הצהרה לתמיכה בהליכי קיום צוואה מחוץ לישראל תהיה חיונית עבור רשות זרה כדי להכריע בענייני קיום צוואה או ירושה. ההצהרה חייבת להיות מנוסחת ומושבעת על ידי עורך דין ישראלי מוסמך עם המומחיות הרלוונטית.

  צור קשר

  אנו מזמינים את הציבור לפנות אלינו על ידי מילוי טופס הפניה המצ"ב. נודה אם תוכלו לתת פירוט רחב ככל הניתן של הרקע העובדתי והשירות המבוקש. אנו משתדלים להשיב לכל פניה תוך 48 שעות. במידה ולא נוכל לסייע בפניה נשתדל להפנות לגורם מתאים. כל ההתקשרות חסויה על פי דין.

  • לונדון
   האמפסטד היי סטריט 28ב
   NW3 1QA

  טופס יצירת קשר   כל ההתקשרות חסויה על פי חוק.